Loppemarked.info

På nettsiden loppemarked.info finner du all informasjon om hvilke loppemarked som organiseres rundt der du bor. Siden er avhengig av at alle arrangører melder inn sitt loppemarked slik at siden blir så oversiktelig som mulig.

Her finner du som regel all informasjon om hvor loppemarkedene holdes, hva inntektene går til og hvordan man kommer seg dit. Siden har opplevd en god vekst i antall sidevisninger hver måned.

Direkte bistand

Med direkte bistand så menes det her innsamlede beløper som går til bestemte familier og små organisasjoner, til bestemte formål som tar sikte på å bedre mottagernes livssituasjon og livskvalitet. Det er selvfølgelig ønskelig at prosjektene skal bidra til utdanning enten akademisk eller yrkesutdanning som gir dem muligheter til å forsørge seg selv etter hvert. Dette kan være prosjekter der man bygger brønner i høyfjellene i Vietnam eller sørger for at en familie i Kenya får seg en ku eller et jorde og midler til å dyrke jordet. Målet er selvstendighet.